مین‌گذاری مرز میان مریوان و پنجوین از سوی سپاه قدس

kmmk: واحد مهندسی سپاه قدس جمهوری اسلامی ایران مدتی اسلامی اقدام به کاشت مین در مرز میان شهر مریوان و شهر پنجوین نموده است.

مزوپتامیا کوردستان نیوز در این بارە گفتە است: به گفته شاهدان عینی و تصاویر ارسالی برای mkn، واحد مهندسی سپاه قدس مدتی است در حدفاصل روستاهای مرزی دولبی «دۆڵەبێ» با خط حائل پنجوین در اقلیم کوردستان در حال کاشت مین است.

از سوی دیگر در روستاهای مرزی مریوان «ساوجی، دَرَوَران و ارتفاعات سوُرِن «سورێن» این واحد سپاه طی چند سال گذشته اقدام به کاشت مین نموده است.

به گفته شاهدان عینی، طی دو ماه گذشته در برخی از مناطق مرزی پنجوین-مریوان میادین مینی برای رفت و آمد آسان توسط این واحد سپاه پاک‌سازی‌شده است.

به گفته برخی از شاهدان، این راه برای حرکت احتمالی نیروهای نظامی مستقر در مرز مریوان_ پنجوین به اقلیم کوردستان تدارک دیده‌شده است.

به گفته برخی منابع حقوق بشری، حکومت ایران بیش از بیست میلیون مین ضدنفر را در مساحتی به‌اندازه چهار میلیون و دویست هزار هکتار در کوردستان کاشته و براثر انفجار این مین‌ها تاکنون دوازده هزار نفر قربانی شده‌اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان