آزادى فعالان فرهنگى كورد با قرار وثيقه

Kmmk: طی روزهاى گذشته سه فعال فرهنگى كورد اهل شرق كوردستان به نام هاى ” مصطفى باقرى آشنا ” با توديع وثيقه ٢٠٠ ميليون تومانى، ” سيد اردشير موسوى ” با قرار ١٥٠ ميليون تومان و “ارسلان هدايتى ” با كفالت از زندان ديزل آباد جمهوری اسلامی ایران در كرماشان آزاد شدند.

براساس گزارش، ديگر زندانى فرهنگى كورد به نام ” شهريار طهماسبى به دليل عجز از توديع وثيقه ١٥٠ ميليون تومانى كماكان در زندان ديزل آباد به سر مى برد. اين زندانيان ١٥ تيرماه امسال توسط نيروهاى اطلاعات سپاه جمهوری اسلامی در كرماشان در شهرهاى كرماشان ، كنگاور و سنه بازداشت شده بودند و دادگاه جمهوری اسلامی در شهر كرماشان اتهام انها را اقدام عليه امنيت ملى و ارتباط با احزاب كوردستانی اعلام كرده بود.

جمعيت حقوق بشر كوردستان

ارسلان هدایتی
ارسلان هدایتی