خودکشی شهروندان در شرق کوردستان ادامه دارد

kmmk:
۲۳ شهریورماه سال ۱۳۹۷، دختری جوان به نام «سمیه» با حلق آویز کردن خود به‌وسیله‌ی روسری در شهر سنه به زندگی‌اش پایان داد.

از سوی دیگر روز ۲۰ شهریورماه دختری نوجوان به نام «مهین» اهل شهر ایلام از طریق خوردن قرص برنج به زندگی‌اش پایان داد.

در ادامه تراژدی خودکشی‌ها در شرق کوردستان گزارش‌ها از بخش سیوان شهر ایلام حاکی از آن است که ۱۹ شهریورماه، مرد جوان ۲۴ ساله‌ای با مشخصات «ح عباسی» از طریق خودسوزی به زندگی‌اش پایان داده است.

طبق گزارش‌ها و تحقیقات جمعیت حقوق بشر کوردستان، خودکشی جوانان در شرق کوردستان اکثراً به دلیل اختلافات خانوادگی، خفقان نظام مردسالارانه، فقر و بیکاری و نبود نهادی مثمر ثمر برای رفع مشکلات موجود در عرصه احقاق حقوق زنان و جوانان در مقابل فرهنگ مردسالارانه‌ی جامعه و سیستم حکومتی نشاءت می‌گیرد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان