بازداشت فعالان مدنی در شهر شنو

Kmmk: امروز چهارشنبه ۲۱ شهریورماه ۱۳۹۷ خورشیدی، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران منسوب به لباس شخصی در خیابان‌های شهر شنو «اشنویه» دو فعال مدنی را بانام‌های «خالد گنجی» و «رشید ناصر زاده» را بازداشت کردند.

قابل‌ذکر است که: جمهوری اسلامی ایران دور جدیدی از اعدام و تهدید و سرکوب گسترده بر ضد هرگونه فعالیت از سوی ملت کورد را آغاز کرده و به‌طورکلی کوردستان را ملیتاریزه کرده است و حتی از فعالیت‌های مدنی که توسط مردم انجام می‌شود جلوگیری می‌کند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان