فعالان مدنی کورد خواستار توقف اعدام زندانیان سیاسی کورد شدند

KMMK:
۲۲ فعال مدنی، فرهنگی و حقوق بشری کردستان در بیانیه‌ای خواستار توقف اعدام زندانیان سیاسی کورد محکوم به اعدام، زانیار مرادی، لقمان مرادی و رامین حسین پناهی شدند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان متن بیانیه این فعالان مدنی را عیناً بازنشر میکند.

آنها را اعدام نکنید، بگذارید زندگی کنند
به پاسداشت انسانیت
سه جوان کورد به نامهای زانیار مرادی، لقمان مرادی و رامین حسین پناهی در خطر اعدام هستند.به آنانی که جان این سه جوان در دست آنان است، می گوییم:بگذارید این سه جوان زنده بمانند.جان آنان را نستانید، آنچنانکه تجارب گذشته هم به ما آموخته ستاندن جانها خشونت می افزاید و صلح وآشتی را به محاق می برد و بر مشکلات می افزاید.به پاس انسانیت.بگذارید، بگوییم انسانیت هنوز نفس می کشد.
۱- حسن امینی
۲- اسماعیل مفتی زاده
۳- هادی ادب
۴- خالد توکلی
۵-جلال جلالی زاده
۶-عبدالله سهرابی
۷- حاصل داسه
۸-عدنان حسن پور
۹-اجلال قوامی
۱۰ -مختار زارعی
۱۱-آزاد نمکی
۱۲- دلیراسکندری
۱۳- فرخ لقا معتمدوزیری
۱۴- حامدفرازی
۱۵- صباح حسنی
۱۶- هاشم حسین پناهی
۱۷- هاشم حسامی
۱۸- سیاوش حیاتی
۱۹-کاظم ایمان زاده
۲۰-اسعد غفوری
۲۱-کمال حسینی
۲۲-علیرضا خانی
جمعیت حقوق بشر کوردستان