اعدام كردن جوانان كورد را متوقف نماييد

KMMK:

جمعيت حقوق بشر كوردستان، علاوه بر محكوم كردن سياستهـاى حكومت جمهـورى اسلامى ايران در شرق كوردستان، به اجرا در اوردن اعدام زانيار و لقمان مرادى، رامين حسين پناهـى و هـدايت عبدالله پور مثابه با دشمنى كردن با حقوق و زندگى انسانى مى بيند.

تصميم عملى كردن اعدام ان گروه از جوانان كورد، دقيقاً به مثابه دشمنى نمودن با ملت كورد، و ادامه تلاشهـاى جمهـورى اسلامى ايران، براى از بين بردن ( اسيميلا) كردن ملت كورد در نظر مى گيرد.

جمعيت حقوق بشر كوردستان از هـمه ملت كورد، نهـادهـاى حقوق بشرى، فعالين سياسى و مدنى، احزاب، سازمانهـاى سياسى و … تقاضا مى نمايد كه با اتحاد و هـمدلى در برابر تصميمات غير حقوق بشرى جمهـورى اسلامى ايران مقاومت نموده و از هـر كارى كه از دستشان بر مى ايد دريغ ننمايند.

هـمزمان جمعيت حقوق بشر كوردستان، از نهـادهـا و سازمانهـاى حقوق بشرى جهـانى در خواست مى نمايد كه با اتخاذ سياستهـاى منطقى و ايجاد فشار بر جمهـورى اسلامى ايران، مانع از انجام اعدام اين جوانان كورد گردند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان