روزنامەنگار کورد بە یک سال حبس محکوم شد

kmmk: روز سه شنبه برابر با ١٣ شهریورماه سال جاری، نجف مهدی پور روزنامه نگار، مدیر مسئول و صاحب امتیاز دو هفته نامه تعلیق شده “باختر زمین” از سوی دادگاه انقلاب در ایلام احضار و به اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران و تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.

نجف مهدی پور کارشناس ارشد علوم سیاسی و کاندیدای دهمین دورەی مجلس شورای اسلامی ایران بوده و  رد صلاحیت این روزنامه نگار در زمان ارزیابی برای مجلس، به علت عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و اصل نظام اعلام شدە بود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان