زخمى شدن يك كولبر كورد اهل شهر سقز در مرز ننور بانه

KMMK: 

سه شنبه ١٣ شهريورماه ١٣٩٧شمسي، يك كولبر كورد اهل شهر سقز از شرق كوردستان به نام ” آكو مينايى ” ٢٣ ساله فرزند توفيق اهل روستاى پير عمران از توابع شهر سقز به دليل شليك مستقيم نيروهاى نظامى جمهورى اسلامى در مرز ننور بانه زخمى شد.

به نقل از گزارش ، نامبرده به علت شدت جراحات به بيمارستان شهر بانه منتقل شده است.

لازم به ذكر است كه ، نيروهاى نظامى جمهورى اسلامى روزانه كولبران و كاسبكاران كورد را كه براى مايحتاج زندگى روزانه خود مجبور به شغل كولبرى هستند مورد هدف تيراندازى خود قرار داده و هزاران كولبر در اين راه كشته ، زخمى و يا بازداشت شده اند. و همزمان اين نيروها خود يكى از مافياهاى بزرگ قاچاق و واردات كالا هستند ، و با اين اعمال ميخواهند نشان دهند كه كوردستان براى اقتصاد و امنيت ايران خطرات فراوانى داشته و اين نيروها به اين دليل هميشه بهانه اى براى كشتن مردم كورد در دست دارند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان