نامه سرگشاده خانواده ی زنداتی سیاسی بهنام ابراهیم زاده

نامه سرگشاده خانواده ی زنداتی سیاسی بهنام ابراهیم زاده

KMMK :

خانواده بهنام ابراهیم زاده فعال مدنی کورد در رابطه با حقوق بشر،حقوق کودکان و کارگران که زندانی جمهوری اسلامی می باشد ، نامه ای سرگشاده را به عموم مردم نوشتند و درخواست کمک به فرزندشان شده اند، چون جان پسرشان در خطر است و چندی است که از سرنوشت وی خبری در دسترس نیست .

ما هم جمعیت حقوق بشر کوردستان دق نامه این خانواده محترم را منتشر و بازنشر می کنیم و خواهان آن هستیم که تمام اقشار جامعه و نهاد های دولتی و بین المللی و منطقه ای در این رابطه اعلان مسئولیت و همراهی با خانواده بهنام ابراهیم زاده نمایند .

دق نامه به این شیوه است :
همانطور که می دانید بهنام (اسد ) ابراهیم زاده در روز ۲۷ مرداد ماه دستگیر شده و به اداره اطلاعات کرماشان منتقل شده است بدون اینکه ما خانواده بهنام از وضعیت و محل نگهداری وی با خبر باشیم ،بهنام هیچ جرمی را مرتکب نشده است مگر دفاع از حقوق بشر و انسان ها ،او همیشه مدافع حقوق بشر،کودکان و کارگران بوده است و برای همین هم به مدت ۷ سال در زندان بوده است و آن روزی هم که آزاد شده است جز کمک به خلق و کودکان و خانواد های بی سرپناه زلزله زده ی سرپل زه هاو و کرماشان کار دیگری را انجام نداده است .
ما خانواده بهنام ابراهیم زاده خواهان آزادی بی قید و شرط پسرمان هستیم و از همه مردم می خواهیم که برای آزادی فرزندمان با ما باشند و در برابر آزاد نکردن و زندانی وی اعتراض کنند ، بهنام باید فورا آزاد شود.

ما اعضای خانواده ی بهنام که این نامه را نوشته و امضا کرده ایم به شرح زیر است:
زبیده حاجی زاده، نیما ابراهیم زاده، عیسی ابراهیم زاده ، موسی ابراهیم زاده، لقمان ابراهیم زاده، صدیق ابراهیم زاده ، جعفرابراهیم زاده، عصمت ابراهیم زاده، پدررحمان ابراهیم زاده ، مادر عایشه مدرسی.

جمعیت حقوق بشر کوردستان