جانباختن تازه عروس از زلزله زدگان ثلات باوجان

جانباختن تازه عروس از زلزله زدگان ثلات باوجان

Kmmk:
در روزهاى گذشته در روستاى ” پالان ” منطقه زلزله زده ثلاث باوجان استان كرماشان ، يك تازه عروس به علت برق گرفتگى جان خود را از دست داد.

لازم به ذكر است ، مردم زلزله زده اين مناطق از استان كرماشان به دليل بى مسئوليتى حكومت ، شهروندان در وضعيت اسفناك و شرايط بدى زندگى مى كنند و تا امروز انها در كانكس زندگى كرده و باوجود مدت طولانى كه از اين حادثه مى گذرد ولى همچنان انها له وضعيت زندگى پيشين خود برنگشته اند و به اين علت روزانه ده ها حادثه دلخراش همچون مردن از راه برق گرفتگى ، بيكارى ، گرسنگى ، خودكشى ، و… روى داده ، با اين حال وضعيتى دردناك و اندهگينى همه ساكنين اين منطقه را در بر گرفته و به همين علت روزانه خسارات جانى روى مى دهد.

جمعيت حقوق بشر كوردستان