تداوم اتش سوزى روستاهاى مريوان

تداوم اتش سوزى روستاهاى مريوان

KMMK:
روز ١٠ شهريور ماه كه دومين روز از تداوم اتش سوزيها در جنگلها و مراتع مريوان مى باشد ، با توجه به سعى و تلاش مردم منطقه و فعالين محيط زيست ، مراكز دولتى هيچ اقدام و همكارى در اين خصوص نكرده و اين اتش سوزيها تداوم دارد.

به نقل از گزارش ، تا كنون به وسعت ١٠ هكتار از اين جنگلها طعمه حريق شده و هر لحظه بر دامنه گستردگى ان افزوده مى شود.

لازم به ذكر است كه ، سپاه پاسداران جمهورى اسلامى ايران با توجه به اينكه فعالين محيط زيست و همراه با جنگلها را كه براى همه اشكار شد مورد هدف قرار داده ، دوباره براى تداوم نابودى محيط زيست كوردستان بي شرمانه برنامه ها و اهداف خود دنبال مى كند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان