آتش‌سوزی در منطقه‌ی ملیه سیل ملکشاهی، یکی از بکرترین و انبوه‌ترین جنگلهای بلوط استان ایلام

KMMK:به گفته‌ی فعالین محیط زیستی آتش به سرعت و از چند جهت گسترش یافت و آنها از همه ی مردم منطقه و نهادهای مربوطه درخواست کمک فوری نمودند.

با تلاش فعالین و مردم منطقه آتش نزدیک صبح کنترل شد اما هنوز هم خطر شعله ور شدن دوباره ی آن وجود دارد.
این آتش‌سوزی حجم وسیعی از جنگلهای بکر ملکشاهی را ازبین برد، قبل از این نیز آتش سوزی در کوه هانیوان رخ داده بود و حجم وسیعی از جنگلهای این کوه را سوزانده بود.
قابل ذکر است که: جمهوری اسلامی ایران به بهانه مقابله با اپوزیسیون کوردی هر روزه مناطق وسیعی از جنگلها و مراتع شرق کوردستان را به آتش میکشد و در بیشتر مواقع با فعالان محیط زیست به صورت جدی برخورد میکند، حتی در برخی از مورد فعالان محیط زیست که اقدام به مهار آتش و حفاظت از محیط زیست کرده اند به صورت جدی و خشونت آمیز برخورد شده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان