تداوم بازداشت شهروندان کورد/ آرام یوسفی بازداشت شد

KMMK:دوشنبە پنجم شهریور,اداره اطلاعات ایران، آرام یوسفی شهروند ساکن سنه را بازداشت کردند.
نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران با هجوم به منزل نانبرده، بعد از تفتیش منزل و وسایل شخصی او را با خود به مکان نامعلومی منتقل کرده‌اند.
این شهروند کورد بیست وهفت سالە، متاهل و مشغول مسافرکشی در سطح شهر سنه میباشد.
قابل ذکر است که حکومت ایران با تشدید تهدیدات و فشار بر شهروندان کورد در تلاش است که وضعیت مناطق مختلف شرق کوردستان را متشنج کرده و سیاست های امنیتی خود را بیشتر پیاده کند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان