دو تن از معترضین به تجاوز  به دختر ۱۲ ساله در اورمیه جمعا به ۳۶ سال حبس محکوم شدند

KMMK:در روز ۷ شهریور ۱۳۹۷ خورشیدی، دوتن از معترضین به تجاوز سرایدار مدرسه ” راه شهدا ” در شهرک اسلام آباد اورمیه به دختر ۱۲ ساله با نامهای ” صفر عبداللهی” و ” احمد جهانگیری ” جمعا به ۳۶ سال حبس محکوم شدند.

این دو تن در به همراه صدها تن از ساکنین شهرک اسلام آباد اورمیه به نشانه اعتراض به تجاوز سرایدار مدرسه ” راه شهدا ” به دختر بچه ۱۲ ساله در مقابل این مدرسه دست به اعتراض زده بودند که در پی این اعتراض بیش از سی تن از معترضان توسط نیروهای گارد ویژه بازداشت شده بودند و این دو تن در شعبه ۱۱۲ دادگاه عمومی جمهوری اسلامی ایران در اورمیه به اتهام ” تخریب اموال عمومی، تبانی و شرکت در اجماع ” احکام سنگینی برای این افراد صادر شده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان