ارتش ترکیه ۲۲ شهروند عفرینی را ربوده و شکنجه داده اند

kmmk:بر اساس خبر مرکز خبری روژ نیوز؛ اعضای گروه تروریستی حمزه وابسته به دولت ترکیه در روستای اندر از طوابع شیرآباد، ۶ شهروند را ربوده و با ضرب و شتم و شکنجه به مکان نامشخصی منتقل کرده اند.

همچنین در روستای برج حیدریه از طوابع شیرآباد تروریستهای گروه شامیه ۱۶ شهروند دیگر را ربوده و مفقود الاثر کرده اند.

قابل ذکر است که سپاه ترکیه و گروههای تروریستی وابسته به ترکیه، پس از اشغال عفرین، با هرشیوه ممکن حقوق شهروندان را زیر پا میگذارند، شهروندان را میربایند، آنها را شکنجه میکنند، میکشند، خانه و سرمایه هایشان را به تاراج میبرند و خانه و مغازه هایشان را غصب میکنند، همچنین باغها و مزارع شهروندان را به آتش میکشند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان