زخمی شدن دوکولبر در ثلاث باباجانی

KMMK:دوشنبه ۵ شهریور ماه ۱۳۹۷ ، بر اثر شلیک مستقیم نیروهای سپاه پاسداران بر روی گروهی از کولبران و کاسبکاران کورد در مرز نزدیک به ثلاث باباجانی در استان کرماشان دو کولبر زخمی شدند.

بر اساس گزارشات رسیده، مشخصات این دو کولبر ” ارکان کاکایی” و ” بختیار مراد پور” که بر اثر شلیک مستقیم نیروهای سپاه پاسداران مجروح شده اند، احراز شده است.

قابل ذکر است که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران به شکلی سیستماتیک اقدام به کشتار و مجروح کردن کولبران کورد دست میزنند همزمان سیاست هدفمند گسترش فقر در جامعه شرق کوردستان در میان جوانان کورد  پیاده کرده  است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان