شریف باجور و  سە تن از فعالان حفظ محيط زيست پر نتیجە آتش سوزی جنگل جان خود را از دەست دادند

KMMK:سه شنبه ٣ شهـريور ماه ١٣٩٧،  اتش سوزى در جنگلهـاى روستاى پیلە و سیاسی مریوان منجر به کشته شدن چهار تن از فعالان محیط زیست کورد شد.

اسامى كشته شدگان بدين شرح است:
١- شريف باجور
٢- اميد کۆنه پوشی
٣- دو نفر از عوامل زحمت كش جنگلبانى

قابل ذکر است که این آتش سوزی به دليل توب باران  اين جنگلهـا از جانب حكومت جمهـورى اسلامى ايران مى باشد. جمهوری اسلامی ایران به بهانه حضور نیروهای احزاب کوردستانی این جنگل ها را توپباران میکند.

ادامه خبر حاكى از اين است كه شريف باجور، فعال محيط زيستى شهـرستان مريوان يكى از ان چهـار نفرى بوده كه هـنگام تلاش نمودن براى خاموش كردن حريق جان خود را از دست داده است.

شريف باجور يكى از سرشناس ترين فعلان محيط زيستى و مدنى شهـرستان مريوان در شرق كوردستان بود كه متأسفانه در اين رويداد تراژدى جان خود را از دست داده است.

تا اكنون هـيچ اگاهـى بيشترى در مورد چگونگى از دست دادن جان اين فعالان زيست محيطى در دسترس نمى باشد.
جمعيت حقوق بشر كوردستان، حكومت جمهـورى اسلامى ايران را بانى و مسبب اين رويداد مى داند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان