بازداشت جوان پیرانشهری توسط اداره اطلاعات ایران

بازداشت جوان پیرانشهری توسط اداره اطلاعات ایران
KMMK:

سید جمال صفوی جوان پیرانشھری دو ھفتە پیش توسط اطلاعات حکومت ایران در اورمیە بازداشت و بە مکان نامشخصی منتقل شدە است.
خانواده نامبرده هیچ اطلاعی از وضعیت نامبرده نداشته و نگران وضعیت سلامت فرزندشان هستند.
قابل ذکر است که اداره اطلاعات حکومت ایران هیچ گونه خبری مبنی بر بازداشت نامبرده به خانواده ایشان نداده و از هرگونه اظهار نظری خودداری می‌کنند .
طی هفته های گذشته ده ها شهروند کورد در مریوان، پیرانشهر و دیگر شهرهای شرق کوردستان بازداشت شده و زندانی شده اند.
خانواده سیدجمال صفوی حکومت ایران را مسئول جان فرزند خود دانسته و خواستار روشن شدن وضعیت نامبرده هستند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان