یک زن بوکانی به قتل رسید

KMMK : یک شنبه ۲۸ مرداد ماه سال ۱۳۹۷ یک زن در منطقه( کولتپه ) از توابع بوکان با سلاح گرم از طرف شوهرش کشته شد

به گفته یک شاهد عینی این زن در تهران زندگی می کرده است و چند روزی بود برای دیدار والدینش به بوکان بازگشته بود ، که به دلیل مشکلات خانوادگی از طرف شوهرش کشته شده است .

جای یاد آوری است که پدیده زن کشی و به برده درآوردنش یکی از چند پدیده ای است که از طرف جمهوری اسلامی ایران پیرو می شود و با توجه به این که هیچ برنامه و سیاستی وجود ندارد که بتواند این پدیده را ریشه کن کند .

جمعیت حقوق بشر کوردستان