احضار و محاکمه فعال مدنی کورد خبات شکیبا

KMMK: پنجشنبه ۲۵ مرداد ماه ۹۷، خبات شکیبا فعال مدنی و محیط‌زیست اهل سنه به دادگاه انقلاب ایران در این شهر احضار شد.
خبات شکیبا به اتهام شرکت در مراسم روز جهانی کارگر، اخلال در نظم عمومی و تجمع غیرقانونی در شعبه ۱۰۳ کیفری دادگاه جمهوری اسلامی ایران در شهر سنه شرق کوردستان محاکمه شده است.
محاکمه این فعال مدنی و محیط زیستی در حالی است که حکومت ایران فشار بی سابقه ای را علیه فعالان کورد آغاز کرده است، تنها طی هفته های اخیر ده ها فعال مدنی کورد در استان های ایلام، کرماشان، سنه و اورمیه بازداشت شده اند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان

.