آزادى دو شهروند كورد با توديع وثيقه

KMMk:پنجشنبه ٢٥ مرداد ماه ١٣٩٧ شمسى ، دو شهروند كورد به نامهاى  سرهات خليل زاده از اهالى منطقه برادوست اورميه كه پس از ٣٤ روز بازداشت در بازداشتگاه اطلاعات به اتهام همكارى با يكى از احزاب كوردى مخالف حكومت با توديع وثيقه تا هنگام برگزارى جلسه دادگاه آزاد شد و همزمان وريا فرجى از اهالى روستاى نى مريوان كه در تاريخ ٢٠ تيرماه با اتهام مرتبط با احزاب كوردى بازداشت شده بود با توديع وثيقه ١٢٠ ميليون تومانى آزاد شد.

ضمناً اين دو شخص تا هنگام درخواست وثيقه از ارتباط با خانواده و داشتن وكيل محروم بودند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان