نیروهای مرزیانی ایران دو کولبر را زخمی کردند

KMMK: چهارشنبە ۲۳مرداد ، نیروهای مرزبانی ایران در اطراف روستای بیوران از توابع شهرستان سردشت جمعی از کولبران را مورد هدف شلیک مستقیم قرار داده که در نتیجه آن دو کولبر زخمی شده‌اند.

این دو کولبر زخمی شده «ریبوار خضرپور» اهل روستای میر شیخ حیدر و «محمد حمزه پور» اهل روستای باساوه از توابع شهرستان سردشت اعلام شده است. این دو کولبر جهت مداوا به بیمارستان سردشت منتقل شده‌اند.

کشتار سیستماتیک کولبران و کاسبکاران مرزی شدت بیشتری گرفته و نیروهای نظامی ایران با شلیک مستقیم اقدامات بە کشتن کولبران میکنند، طی چند ساله گذشته صدها کولبر کشته و زخمی شده‌اند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان