خودکشی دو دختر نوجوان در شهرهای جوانرود و سردشت

KMMK:طی دو روز گذشته دو دختر نوجوان در شهرهای جوانرود و سردشت اقدام به خودکشی کرده و به زندگی خویش پایان دادهاند.
دختر نوجوان جوانرودی به دلیل اختلافات خانوادگی هفته گذشته اقدام به حلق آویز کردن خود کرده بود، بعد از چند روز در تاریخ 23 مرداد در بیمارستان این شهر فوت کرد. قابل ذکر است که هویت این دختر نوجوان، پروین میرکی، 17 ساله و مجرد اعلام شده است.
شبکه حقوق بشر کردستان پر گزارشی اوردە است، 23 مرداد ماه، دختر نوجوان دیگری به نام مهشاد ذکی، 16 ساله و اهل سردشت نیز با حلق آویز کردن خود اقدام به خودکشی کرد و جان خود را از دست داد.
خودکشی در میان زنان کورد به دلايل مختلف چون اختلافات خانوادگی، فقر و تبعیض جنسیتی رو به افزایش است. وضعيت خودكشي خصوصا خودكشي زنان و افزايش آن در سال هاي اخير نگراني هاي زيادي را در اين ارتباط به همراه داشته است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان