احضار فعال حقوق بشر از سوى دادگاه انقلاب شهر سنه

KMMK

صبح ٢٣ مرداد ماه ١٣٩٧ شمسى ، فعال حقوق بشر كورد اجلال قوامى اهل شهر سنه از شرق كوردستان از سوى دادگاه انقلاب ایران در اين شهر احضار شد.

اين فعال مدنى احضاريه اى از سوى شعبه دوم بازپرسى دادگسترى شهر سنه امروز دريافت كردە و نامبرده تا پنج روز ديگر بايد در اين شعبه حاضر شود.

لازم به يادآوريست ، اجلال قوامی، از سوی شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر ایران در استان سنە جهت رسیدگی مجدد به اتهاماتش برای روز ۲۷ آبان ماه امسال نيز احضار شده است.

جمهورى اسلامى ايران براى تحت فشار قرار دادن فعالان مدنى و محيط زيستى انها را با پرونده سازی و اتهامات واهى محكوم و با مجازات سنگين روبرو مى كند .

جمعيت حقوق بشر كوردستان