بازداشت و کشتن یک جوان کورد یارسان

KMMK:جسد یک جوان کورد یارسانی با مشخصات ” محسن مرادى ” ٢٧ ساله اهل روستاى ” دارەرەشی” از منطقه گورانى كرماشان ، كه دو هفت پيش توسط نيروهاى امنيتى شهر كرج بازداشت شده بود تحويل خانواده نامبرده داده شد.

به نقل از گزارش ، نامبرده دو هفته پيش در جريان اعتراضات مردمى بر عليه حكومت در شهر كرج بازداشت شده بود ، سپس به علت شكنجه هاى شديد ، نامبرده جانش را از دست داده و جسد وى را به خانواده اش تحويل مى دهند در ضمن از خانواده نامبرده تهديد مى كنند كه نباستى خبر مردن فرزندشان را در هيچ كجا منتشر كنند.

لازم به ذكر است كه ، حكومت اسلامى ايران ، مدت نزديك به يك سال هست كه به دليل بحران سیاسی در خارج و اقتصادى ، در داخل كشور با اعتراضات همه مليتهاى ايران روبرو گشته و براى برون رفت از اين بحران با حملات خود به فعالان و مردم بيكار و فقير و بخصوص اگر كورد هم باشد با رأى و نظرات جدا از حاكميت تنها با بازداشت ان اكتفا نكرده و به قتل مى رسانند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان