مرگ يك شهروند كورد در بازداشتگاه اداره آگاهی

KMMK:سه شنبه ٩ مرداد ماه سال ١٣٩٧ شمسى ، يك شهروند كورد به نام سيد على حسينىكه توسط اداره آگاهى ایران در اورميه بازداشت شده بود بعد از چند ساعت به طرز مشكوكى در بازداشتگاه اين اداره جان خود را از دست داد.

دليل بازداشت نامبرده به نقل از شبكه حقوق بشر كوردستان ، حمل چند گرم مواد مخدر بوده و توسط نيروهاى اداره آگاهى بازداشت و پس از گذشت يك روز جنازه او به خانواده اش تحويل داده شد.

خانواده نامبرده مى گويند فرزندشان تحت شكنجه جان باخته و بر عليه مأموران اداره آگاهى در دادسراى نظامى شكايت كرده اند ولى هنوز به شكايت انها رسيدگى نشده است.

حكومت جمهورى اسلامى ايران در اين ٤٠ سال گذشته قوانين اعلاميه جهانى حقوق بشر را كه خود يكى از امضاء كنندگان ان ميباشد رعايت نكرده و به شكلى سيستماتيك و فراگير اقدام به شكنجه و كشتار جوانان كورد كرده و به هيچ وجه در مقام پاسخگويى بر نمى آيد.

جمعيت حقوق بشر كوردستان