بازداشت و بی اطلاعی از سرنوشت یک دختر کورد ایلامی

KMMK: دوشنبه ۱۵ مردادماه ۱۳۹۷ خورشیدی یک دختر کورد بانام نگیسا شهبازی اهل شهر ایلام در منزل خود از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در شهر ایلام بازداشت شده و به مکان نامعلومی منتقل شد.

بر اساس اخبار نامبرده محصل و عضو گروه کوهنوردی ( کوـــ ور) و همچنین از افرادی بود که در جریان به آتش کشیدن ( کبیر کوه) برضد ارگانهای دولتی دست به اعتراض زد که چرا در خاموش کردن آتش تلاش نکرده اند و به کمکی افرادی که آتش را خاموش میکردند نرفته اند و باوجود پیگری خانواده و اقوامش تاکنون خبری از وضعیت وی کسب نکرده اند و نهادهای امنیتی هیچگونه اطلاع و شفاف سازی از وضعیت و مکان بازداشتش ارائه نکرده اند.

قابل ذکر است که: در مدت چند روز گذشته نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران دست به بازداشت دسته جمعی و ترساندن و زندانی کردن فعالان مدنی و دوستداران محیط زیست در شرق کوردستان زده اند و روزانه چندین تن با اتهامات واهی و بی اساس ربوده میشوند و با شدید ترین شیوه با آنها رفتار میکنند و حتی مفقودالاثر میشوند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان