تداوم کشتار کولبران/ یک کولبر دیگر به قتل رسید

KMMK:پنجشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۷، کولبر کورد، جاویدان حکاری اهل سلماس ۳۱ساله توسط نیروهای هنگ مرزی جمهوری اسلامی ایران به قتل رسید.
قتل این کولبر کورد در حالی است که در چند روز گذشته چندین کولبر دیگر توسط نیروهای نظامی ایران به قتل رسیده اند.
وضعیت امنیتی حاکم بر شرق کوردستان، نبود فرصت های شغلی، بیکاری مفرط و… عواملی هستند که جوانان کورد را مجبور به کارهای کاذب نظیر کولبری میکند.
جمهوری اسلامی ایران به شکلی سیستماتیک و فراگیر اقدام به کشتار جوانان کورد کرده و به هیچ وجه در مقام پاسخگویی برنمی آید.
جمعیت حقوق بشر کوردستان