فعال مدنی کورد سحر کاظمی بازداشت شد

KMMK: پنج شنبه ۱۸مرداد ۱۳۹۷ فعال مدنی کورد سحر کاظمی بازداشت شد، نانبرده از فعالان زیست محیطی و ورزشی در شهر سنه میباشد.

ساعت ده صبح پس از یورش نیروهای وزارت اطلاعات بە منزلش ایشان، نامبرده بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شدە است.
طی چند ماه گذشته، ده ها تن از فعالان مدنی و سیاسی کورد بازداشت و روانه زندان شده‌اند.
جمهوری اسلامی ایران فشارهای خود بر فعالان سیاسی و مدنی کورد را تشدید و کوردستان را به پادگانی نظامی تبدیل کرده است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان