بازدشت فعال مدنی و روزنامه نگار کورد از سوی نیروهای امنیتی ایران

KMMK: در چند روز گذشته یک فعال مدنی و روزنامه نگار کورد با نام “وریا غفوری” از سوی نیروهای اداره اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در شهر مریوان بازداشت شد.

قابل ذکر است که: این فعال و روزنامه نگار کورد به اتهام نشر مقالات سیاسی، تبلیغ علیه نظام و توهین به مسئولین بازداشت شده است و علیرغم پیگیرهای خانواده نامبرده تا کنون نتوانسته اند از محل نگهداری فرزندشان اطلاعی کسب کنند.

قابل ذکر است در طول ۴۰ سال حکومت جمهوری اسلامی ایران تا کنون جوانان و فعالین کورد در تمامی عرصه ها در زیر فشار و تهدید نیروهای امنیتی قرار داشته اند، فعالان سیاسی، مدنی، اجتماعی، محیط زیستی و فرهنگی همواه به منظور پایان دادن به فعالیتهای خود از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در شرق کوردستان مورد تهدید، بازداشت و شکنجه و قرار میگیرند و روز به روز عرصه فعالیتشان کمتر میشود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان