جنگلهای مریوان باری دیگر طعمه حریق شدند

kmmk:
در روز ۱۴ مرداد ماه ۱۳۹۷ خورشیدی، جنگلها و مراتع اطراف مریوان در روستاهای ” بالک و لنج آباد ” و ” هانه شیخان و گاگل ” به آتش کشیده شدند.
بر اساس خبر بیش از ۳ هکتار از جنگل و زمینهای اطراف بالک و لنج آباد و شعاع وسیعی از جنگل و زمینهای اطراف هانه شیخان و گاگل در آتش سوختند که با تلاش و همت فعالان انجمن چیای سبز مریوان آتش سوزیها مهار شدند.
قابل ذکر است که: هر ساله مناطق وسیعی از جنگلها و زمینهای کوردستان از سوی افراد ناشناس و زیر نظر سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران به آتش کشیده میشوند که با هداف نظامی وسیاسی به منظور کوچ روستانشینان و ساخت پایگاههای نظامی، این زمینها از سوی دشمنان محیط زیست به آتش کشیده میشود.
جمعیت حقوق بشر کوردستان