خودکشی یک شهروند ایلامی به دلیل فقر

خودکشی یک شهروند ایلامی به دلیل فقر

KMMK:

یازده مردادماه سالجاری، یک شهروند ۲۷ ساله ایلامی با نام “رضا نظری” اقدام به خودکشی کرد و جان خود را از دست داد.
بر اساس اطلاعات رسیده علت خودکشی این جوان کورد بیکاری و فقر شدید مالی و معیشتی بوده است.

قابل ذکر است که جمهوری اسلامی ایران با به کارگیری سیاست تبعیضی و مغرضانه شرق کوردستان را از لحاظ اقتصادی،صنعتی، کار و… عقب نگه داشته است، سیاستی که در اغلب موارد منجر به مهاجرت نیروی کار شرق کوردستان به مناطق ایران و در بدترین حالت آن منجر به خودکشی جوانان کورد می‌شود.
بر اساس آمارهای رسمی حکومت ایران، استانهای ایلام، کرماشان، سنه و اورمیه در پایین‌ترین رتبه های اشتغال و بیشترین تعداد بیکار را دارا هستند.
مشکلات اقتصادی روزافزون، بیکاری، فقر، عدم درآمد و کمک اجتماعی ریشه بیشتر خودکشی ها در شرق کوردستان هستند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان