یک دانشجوی کورد در قزوین جانش را از دست داد

kmmk: روز ۱۰ مرداد ماه ۱۳۹۷ خورشیدی یک دانشجوی کورد در شهر قزوین در یک حادثه کارگری جانش را از دست داد.

مهرداد ابراهیم زاده فرزند احمد و نادره برزگر، ۲۰ ساله، اهل سقز و دانشجوی سال دوم مهندسی عمران، سالهاست با خانواده و به منظور کار کردن و تامین زندگی خود به شهر قزوین مهاجرت کرده اند، ایشان در تعطیلات تابستانی به همراه پدرش کار میکرد. ایشان هنگام کار به علت روشن کردن ناگهانی ژنراتور برق، دچار برق گرفتگی شده و جانش را از دست داده است.

نبود امنیت کاری و کمک هزینه تحصیلی دانش آموزان از یک سو و فقر و نبود درآمد خانواده ها از سوی دیگر یکی از دلایل از دست دادن جان شهروندان کورد در شرق کوردستان و ایران است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان