سه شهروند کورد در عفرین ربوده شدند

KMMK: امروز شنبه ۶ مرداد ماه ۱۳۹۷ خورشیدی، ۳ شهروند کورد در شهر عفرین از سوی گروههای تحت حمایت حکومت ترکیه ربوده شدند.

این سه شهروند بانامهای ” عمر علیکو” ۳۳ ساله و ” عگید محمد دردو ” ۲۸ ساله و ” محمد حسن محمد ” ۲۲ ساله در حین انجام کار بر روی مزارع و کشتزارهای خود ربوده شده و تا کنون سرنوشتشان نامعلوم است.

قابل ذکر است که: ارتش ترکیه و گروههای وابسته به این کشور در سوریه، ماه گذشته یک هنرمند با نام ” حسن عبدو ” را در روستای کباشین در منطقه شیرآباد عفرین ربوده بودند.

ربودن و ویرانگری دولت ترکیه و گروههای وابسته به ترکیه در غرب کوردستان رو به افزایش است و روز به روز دشمنی و اعمال فشار و نسل کشی دولت ترکیه در برابر کوردها بیشتر میشود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان