اعتصاب کارگران شهرداری سه‎ولاوا

KMMK: کارگران شهرداری سه‎ولاوا «سروآباد» از توابع استان سنه به دلیل عدم پرداخت دست مزد و معوقه‌های مزدی ۹ ماهه، دست به اعتصاب و اعتراض زدند.

به گفته یک منبع آگاه: «این کارگران قبلاً هم برای احقاق خود دست اعتراض و ممانعت از ادامه کار زده بودند و نهایتاً با سکوت مقامات روبرو شده و  از سه شنبه هفته گذشته مجدداً دست به اعتراض زدند.»

جای یادآوری است که کارگران شهرداری اکثر شهرها باوجوداینکه سلامتی و نظافت پاکیزگی سطح شهر به تلاش و کوشش آنان بستگی دارد. این قشر از فقیرترین اقشار جامعه نیز محسوب می‌شوند، اما دستگاه‌های حکومتی و متصدیان دولت، بدون در نظر گرفتن هیچ‌گونه قانون و مقرراتی از پرداخت دستمزد و حقوقشان اجتناب ورزیده و با این اعمال خانواده این کارگران در فقر به سر برده تا جای که سفره‌هایشان خالی می‌ماند.

 

جمعیت حقوق بشر کوردستان