کمبود امکانات پزشکی در اماکن درمانی شهر بوکان

کمبود امکانات پزشکی در اماکن درمانی شهر بوکان

KMMK: سه‌شنبه دوم مرداد دو شهروند بیمار بوکانی به دلیل نبود امکانات پزشکی روی یک تخت بستری شده‌اند.
کمبود تخت و امکانات پزشکی در شهرهای شرق کوردستان و ایران در حالی است که حکومت ایران طی سالیان گذشته میلیارد ها تومان سرمایه مردم کوردستان و ایران را در کشورهای سوریه، عراق، لبنان، یمن و… هزینه کرده است.
قابل توجه است که در یک نمونه، جمهوری اسلامی ایران یک بیمارستان کاملا مجهز در کربلای عراق ساخته است.
این در حالی است که گزارش‌های متعددی از احداث بیمارستان ها، اماکن ورزشی، خدماتی و… در کشورهای مورد اشاره فوق توسط جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان