اعدام یک زندانی در شیروان

KMMK: صبح روز یکشنبه ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۷، حکم اعدام یک زندانی در شیروان به اجرا درآمد. هویت این زندانی که با اتهام قتل عمد به اعدام محکوم شده بود “سلمان خدایاری” اهل بروجرد احراز شده است.

هرانا در یک خبر چنین گفتە است: “سلمان در یک نزاع عشیرتی که پنج سال و هشت ماه پیش رخ داد، مرتکب قتل و فورا بازداشت شده بود و در دادگاه به قصاص محکوم شد. وی محکومیت خود را در زندان‌های بروجرد و شیروان سپری کرده بود. خانواده مقتول در اردیبهشت ماه سال جاری راضی شده بود که با دریافت دیه رضایت بدهند ولی درگیری دیگری میان دو طایفه بوجود آمد و از دادن رضایت منصرف شدند”.

شهر شیروان مرکز شهرستان شیروان و دومین شهر بزرگ و مهم استان خراسان شمالی به حساب می‌آید. بیشتر ساکنان این استان را شهروندان کورد تشکیل میدهند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان