جمعیت حقوق بشر کوردستان، ترور و جان باختن اقبال مرادی را به خانواده ایشان تسلیت می‌گوید

 

KMMK : جمعیت حقوق بشر کوردستان، ترور و جان باختن اقبال مرادی را به خانواده ایشان تسلیت می‌گوید , بدون شک از دست دادن  اقبال مرادی ضایعه بزرگی برای جمعیت حقوق بشر کوردستان و خلاء بزرگی را در میان صفوف اعضای جمعیت حقوق بشر کوردستان بوجود آورده است.

اقبال مرادی در دوران حیات خود ازهر فرصتی برای فعالیت در راستای آزادی کوردستان و تامین حقوق ملت کورد بیشترین استفاده را میکرد.
ما به عنوان جمعیت حقوق کوردستان با ارج نهادن و گرامی داشت یاد و نام  اقبال مرادی، از جامعه کوردستان، احزاب و نهادها، فعالان سیاسی و مدنی کورد خواستاریم  برای یافتن قاتلان این فعال سرشناس کورد تمام تلاش خود را کرده، تا مورد بازخواست و در دادگاهی عادل محاکمه شوند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان خود را موظف میداند تا  یافتن و بازخواست و محاکمه قتلان این عمل تروریستی درتلاش باشد و در قبال به انجا رساندن این وظیفه، با خانواده آقای اقبال مرادی و تمامی ملت کورد پیمان میبندیم.

در اینجا و رای باری دیگر احساس همدردی خود را تقدیم خانواده آقای اقبال مرادی به عنوان عضو رهبری جمعیت حقوق بشر کوردستان میکنیم و آرزوی سلامتی و صبوری را برای شما و‌تداوم راه ایشان داریم.

جمعیت حقوق بشر کوردستان