جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

حکومت ایران مناطق کوهستانی جنوب کوردستان را توپباران کرد

KMMK:سه‌شنبه ۲۶تیر ۱۳۹۷ توپخانەهای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران اقدام به توپباران کوهستان های هلگورد و بربزین در داخل خاک اقلیم کوردستان کردند.

بمباران. مناطق متعدد جنوب کوردستان در چند روز گذشته به شکلی مداوم صورت گرفته که خسارات فراوانی به محیط زیست و جنگل های این منطقه وارد نموده است.

جمهوری اسلامی ایران با بمباران این مناطق تلاش دارد سیاستهای خود را به حکومت اقلیم کوردستان دیکته کرده و مانع از حضور احزاب اپوزیسیون شرق کوردستان در این مناطق شود.
جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

احضار یک شهروند شهر سنه به دادگاه تجدیدنظر

احضار خانواده دو فعال کورد و تهدید از سوی اطلاعات سپاه پاسداران

تلاش يك دختر ٢٠ ساله براى خودكشى در شهر بوكان