توپباران ارتفاعات حاج عمران در جنوب کوردستان توسط سپاه پاسداران

توپباران ارتفاعات حاج عمران در جنوب کوردستان توسط سپاه پاسداران

kmmk:
جمعه مورخه ۲۲ تیرماە ۱۳۹۷ خورشیدی، سپاه پاسداران مناطقی از ارتفاعات حاجی عمران از جمله “گۆمه هیشک، کانی سۆرک، خڕه به رد و دامنه کوه چیخده ره” را در مرز روستای “گونده ژۆر” و اطراف آنرا در جنوب کوردستان توپباران کرد. این اقدام منجر به کوچ اجباری عشایر ساکن در این منطقه شد.
این توپباران، به مدت یک ساعت بطول انجامید و تعداد بیش از 100 خانوار و عشایر این منطقه، به علت گستردگی مناطق مورد هدف، بلاجبار منطقه را ترک کردند.

توپباران این منطقه در حالی صورت گرفته که، هیچگونه پایگاه و مقر نظامی احزاب و اپوزیسیون کردستانی در منطقه وجود ندارد.
قابل ذکراست که: سپاه پاسداران هر ساله به بهانه های واهی، مناطقی جنوب کردستان را توپباران کرده و این امر منجر به هراس و وحشت ساکنین، تلف شدن احشام و آتش گرفتن جنگلها و مراتع میشود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان