تداوم فشار حکومت ایران بر فعالان مدنی

KMMK: پنج شنبه ۲۱ تیرماه سام عباسی گُوره‌جویی، هنرمند و از فعالین مدنی یارسانی، توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده بود. نامبردهصبح امروز و پس از گذشت سه روز از زمان بازداشت، بدون ذکر هیچ گونه اتهامی آزاد شده است.
سام عباسی مهندس ایمنی است و در زمینه یاری رسانی بە مردم زلزله زده کرماشان در شرق کوردستان حضوری فعال داشته است.
قابل ذکر است که در جریان زلزله کرماشان، حکومت ایران هیچ‌گونه خدماتی به زلزله زدگان ارایه نداد و تنها مردم به یاری زلزله زدگان برخواستند، فعالان مدنی که به یاری مردم می‌رفتند و در این زمینه فعالیت داشتند، بارها مورد تهدید و بازداشت قرار گرفتند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان