ممانعت از آزادی محمدامین آگوشی زندانی سیاسی کورد

KMMK: محمدامین آگوشی زندانی سیاسی کورد اهل پیرانشار که به اتهام سیاسی به دە سال زندان محکوم‌شده بود، دوران محکومیتش در ۱۲ مرداد ۱۳۹۷ به پایان می‌رسد.

اطلاعات منتشرشده حاکی از آن است: باوجود پایان دوران محکومیت این زندانی سیاسی کورد، مسئولین زندان تبریز و حکومت جمهوری اسلامی ایران در تلاش‌اند که نامبرده ٨ ماه دیگر در زندان بماند. دادستان و قاضی اجرای احکام دادسرای نظامی ایران در اورمیه، بابیان اینکه ایام بازداشت جزء دوران حبس محسوب نمی‌شود؛ از احتساب هشت ماه بازداشت این زندانی سیاسی سر باز می‌زنند.

محمدامین آگوشی، مهرماه ٨۶ به اتهام جاسوسی و همکاری به نفع حکومت جنوب کوردستان بازداشت و بە اتهام «محاربە» بە اعدام محکوم شد. این حکم در سال ١٣٨٩ بە تحمل ١٠ سال حبس تعزیری کاهش یافت.

وی طی ١٠ سال گذشتە در زندان‌های جمهوری اسلامی در اورمیه، زاهدان و تبریز دوران محکومیت خود را سپری نمودە است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان