جمهوری اسلامی ایران عامل مرگ‌ جانباختگان سنه می‌باشد

KMMK:دیشب ۱۹هم تیر ۱۳۹۷ در اثر برخورد یک نفتکش با اتوبوس حامل مسافران در شهر سنه شرق کوردستان بیش از بیست و شش نفر جان باختند.
نفتکشی که باعث این حادثه دلخراش شد، در حال انتقال نفت قاچاق از جنوب کوردستان به ایران بوده که ترانزیت آن از شرق کوردستان صورت میگرد، این نفت توسط سپاه پاسداران ایران قاچاق میشود.
این در حالی است که وضعیت بسیار بد جاده ها در شهرهای شرق کوردستان، روزانه قربانی گرفته و جمهوری اسلامی ایران هیچ تلاشی جهت بهبود وضعیت این جاده ها نمیکند.
مدیرکل راه و شهرسازی حکومت ایران در استان سنه “شهرام ملکی” در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان که با حضور اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در استانداری ایران در سنه برگزار شده است ، اظهار داشت: استان سنه از لحاظ برخورداری راه‌های آسفالت رتبه 31 کل کشور را دارد.وی از ۳۶۵ کشته در جاده‌های اصلی استان سنه خبر داده که میانگین روزانه یک‌کشته خواهد بود
جایگاه سی و یکم در کل کشور، آمار ۳۶۵ کشته که تنها مربوط به سال ۱۳۹۴ بوده و آمار جدیدی در دست نیست، نشان از سیاست های تبعیضی، مغرضانه و ضدمردمی جمهوری اسلامی ایران است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان