تداوم فشارها /هجوم نیروهای امنیتی به منزل پدری هدایت عبدالله پور

KMMK:پدر هدایت عبدالله‌پور ، از فشارهای فزاینده نهادهای امنیتی از قبیل بازداشت پسر دیگرش و هجوم و بازرسی منزلشان خبر داد.
نامبرده اعلام کرد که حداقل ۲۰ مامور اطلاعات سپاه که همه نقاب به چشم داشتند ، برای دستگیری پسرم فرهاد وارد خانه شدند ، تمام خانه را گشتندبر اساس شواهد دنبال وسایلی مثل اسلحه بودند، نامبرده گفت پسرم را هم به سیاسی بودن متهم کردند.

پدر هدایت عبدالله پور گفته است که دو سال است پسرش بدون هیچ گونه دلیلی و یا ارتکاب فعالیتی بازداشت شده است.
نامبرده بازداشت پسرش را غیرقانونی خوانده و خواستار آزادی فرزندش شده ایت، در این رابطه خواستار کمک نهادهای حقوق بشری شده است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان