در نتیجە فشار اطلاعات، عرفان رشیدی فعال مدنی و محیط زیستی بازداشت شد

kmmk: چهار شنبه ۱۴ تیر ماه ۱۳۹۷ خورشیدی نیروهای اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در شهر پاوه در استان کرماشان به خانه عرفان رشیدی هجوم برده و این فعال مدنی و محیط زیستی را بازداشت کردند.

در اخبار اشاره شده است که: روز قبل از هجوم نیروهای اطلاعات به خانه فعال مدنی شهر پاوه عرفان رشیدی با همکاری دوستداران محیط زیست و مدنی شهر پاوه و اطراف آتش بزرگی را که عوامل اطلاعات در جنگلهای روستاهای ” نویان ” و ” نوریاب ” برافروخته بودند خاموش کرده بودند.

اما به جای اینکه عاملان این عمل ضدانسانی و محیط زیستی شناسای شوند و مورد محاکمه قرار گیرند، فعالان محیط زیستی و مدنی را بازداشت میکنند و با این عمل شنیع میخواهند مانع و اتهامات واهی در سر راه دوست داران محیط زیست و فعالان مدنی به وجود بیاورند و به دلخواه خود جنگلها و سرسبزی کوردستان را ویران کنند و کسی مانع این عمل نا انسانی نشود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان