خطر دیپورت کردن یک زن سیاستمدار کورد توسط دولت نروژ

KMMK :

زن سیاستمدار کورد با نام ” گولیزار تاشدمیر ” اهل شهرستان آگری از توابع شمال کوردستان که چندی است برای مداوای پزشکی به کشور نروژ پناه برده است با خطر دیپورت شدنش توسط کشور نروژ به ترکیه روبه روست.

بر اساس گزارشی دولت نروژ این سیاستمدار کورد را در شهر اسلو در یک مرکز قرنطینه نگه داشته است و هر لحظه خطر دیپورت شدنش وجود دارد .

با وجود اینکه دولت نروژ خودش می داند که ترکیه یک دولت دیکتاتور و مستبد است و هیچ ارزشی برای حقوق بشر و آزادی قائل نیست و هر سال هزاران نفر را بخصوص کورد ها را به زندان های ترکیه می فرستد و حامی گروه های تندرو اسلامی است ، اما باز تهدید دیپورت این شهروند کورد را دارد و این در حالیست که دولت نروژ خودش حامی آزادی و حقوق بشر بین الملل است که این کارش تماما نقض قوانین و مقررات بین الملل و حقوق بشری است آن هم در حالی که این زن سیاستمدار کورد خودش فعال حقوق زنان و قربانی این راه می باشد .

جمعیت حقوق بشر کوردستان