ممانعت سپاه پاسداران از رفتن دامداران سلماس به مراتع و چراگاهها

ممانعت سپاه پاسداران از رفتن دامداران سلماس به مراتع و چراگاهها

در اوایل تیر ماه ۱۳۹۷ خورشیدی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران به دامداران منطقه سلماس اخطار داده است که امسال نمیتوانند دامهای خود را به کوهستانها و ییلاقها که سالهاست مکان دامداری روستا نشینان منطقه سلماس بوده اند ببرند.

حکومت جمهوری اسلامی ایران از طریق سازمان منابع طبیعی سالیانه به عنوان مالیات مبلغی را از دامداران گرفته و مجوز دامداری برای صاحب چراگاهها صادر میکنند اما امسال به بهانه بودن نیروهای اپوزیسیون کوردی در منطقه مانع رفتن دامداران به چراگاههای خود شده اند و در این رابطه رسما در روز ۹ تیر ماه به دو تن از دامداران طایفه مامندی با نامهای پژمان مامندی و علی مامندی در روستای دیریک از توابع سلماس ابلاغ شده است که دیگر حق دامداری در چراگاههای خود را ندارند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان