اعتراف زیرشکنجه تنها مدرک دادگاه جمهوری اسلامی ایران برای اجرای حکم اعدام ” محمد ثلاث”

KMMK: در تاریخ ۲۸ خرداد ماه ۱۳۹۷ خورشیدی محمد ثلاث در زندان رجایی شهر کرج اعدام شد.

در یک نوار ویدیویی که در شبکه های اجتماعی منتشر شده: یک وکیل از دادستان دادگاه استان تهران سوالی مطرح کرد: چرا در روند کاری پرونده محمد ثلاث اثر انگشت وی ضمیمه پرونده نشده است تا مشخص شود که محمد ثلاث راننده اتوبوس بوده است و قاتل ۳ نیروی مسلح بوده؟
زیرا حتی یکی از اعضاء نیروی انتظامی که در صحنه حاضر بوده اند آماده نبودند شهادت بدهند که محمد ثلاث راننده اتوبوس بوده!
در پاسخ دادستان دادگاه تهران میگوید: در روند بازجویی ( مشخصا در زیر شکنجه شدید) محمد ثلاث چندین بار اعتراف کرده که راننده اتوبوس بوده و این مدرک خوبیست برای اجرای حکم اعدام وی و مدرک دیگری لازم نیست.
محمد ثلاث پیرو آیین دراویش گنابادی بود که پارسال در اعتراض مسالمت آمیز در تهران دستگیر شد که این اعتراضات از سوی حکومت به خشونت انجامید و حکومت در این مدت سناریویی ساخت و ۳ تن از اعضای نیروی انتظامی به وسیله یک دستگاه اتوبوس زیر گرفته شدند و محمد به اتهام قتل عمد این ۳ نفر اعدام شد.

قابل ذکر است: گفته های دادستان تهران مدرک مشخصی است که سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران بدون مدرک و دادگاهی عادلانه، مجازات تعیین میکند و از شکنجه های غیرانسانی برای گرفتن اعتراف ساختگی و برنامه ریزی شده استفاده میکند و تا کنون بدین شیوه هزاران بی گناه بالای دار رفته اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان