سقز/ احضار و فشار اطلاعات بر شهروندان

KMMK: در تداوم فشار اطلاعات ایران در شهر” سقز “روی مردم و فعالان مدنی ، چهار شهروند برای روز ۲۸ م خرداد ماه سال ۱۳۹۷ هجری شمسی به دادگاه انقلاب احضار شده اند .
محمد عابدی ، لقمان قریشی ، علی حسینی و سلیمان عبدی به دلیل مشارکت در جشن نوروز ۱۳۹۶ به اداره اطلاعات احضار شده و بعد از دستگیری و بازپرسی، تاکنون رسیدگی بە پرونده آنان تمام نشده و دادگاه رای خود را صادر نکرده است .
از طرفی دیگر روز ۲۳ خرداد ماه سال ۱۳۹۷ ، بختیار خوش نام فعال حقوق بشر و روزنامه نگار با اتهام اختشاش و اقدام علیە امنیت ملی به بند ۱۰۱ دادگاه انقلاب ایران در شهر سقز احضار شده است .
در این باره موکریان نیوز نوشته است که وکلیل بختیار خوش نام در دادگاه حضور نداشته است و به این دلیل بختیار درخواست کردە است، دادگاهیش بە زمان دیگری موکول شود، اما قاضی با درخواست ایشان ممانعت کرده و اتهامات وارده را برای نامبردە قرائت کردە است  هرچند که بختیار اتهامات واردە را رد و گفته است که تمام اقدامات و رفتارهای وی با مدرک و در راستای قوانین بوده است .
جمعیت حقوق بشر کوردستان