مجروح شدن دو کولبر دیگر کورد در مرز چالدران

مجروح شدن دو کولبر دیگر کورد در مرز چالدران

در روز ۲۵ خرداد ماه ۱۳۹۷ خورشیدی دو کولبر کورد با نامهای ” محمد حیدرانلو” فرزند حیدر و ” محمد خلیلی ” بر اثر شلیک مسطقیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در مرز چالدران به شدت مجروح شدند.

بر اساس گزارش محمد حیدرانلو بر اثر شدت جراحات به منظور مداوا از بیمارستان شهر ماکو به بیمارستانی در شهر اورمیه منتقل شده است.

قابل ذکر است که نامبرده متاهل بوده و دارای ۲ فرزند و تنها نان آور خانواده است.
جمهوری اسلامی ار طریق کشتن و حمله به کولبران درصدد است تا روحیه تمامی ملت کورد را از بین ببرد و به تمامی راههای کسب درآمد مردم ستم دیده و گرسنه این منطقه نفوذ کند. این در حالیست که باوجود طبیعت غنی و حاصل خیز کوردستان تمامی منابع زیر زمینی و سطحی کوردستان به تاراج برده میشود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان